| měření hluku | odhlučnění | hluk z dopravy | stavební akustika | akustické studie | hluk v průmyslu | hluk ze stavební činnosti | neprůzvučnost |
akusticke centrum - logo
Akustické Centrum - Autorizovaná laboratoř dle zákona č.258/2000 Sb.
Bělohorská 131/210
169 00 Praha 6
tel.
mobil

e-mail
+420 235 315 094
+420 603 525 620
+420 604 207 713
ac@akustickecentrum.cz

Hluk v průmyslu

 • hygienická měření v pracovním prostředí - ve sluchové zóně pracovníka, stanovení celosměnné ekvivalentní hladiny akustického tlaku apod.
 • technická měření výrobních zařízení uvnitř i vně výrobních hal - měření může být použito k návrhu snížení hlučnosti i k počítačové simulaci měřených zařízení použitých v nových prostorách
 • kategorizace pracovníků - návrh dle §37 zák. č. 258/2000 Sb. na zařazení prací do kategorií ve smyslu §3 vyhlášky č. 89/2001 Sb.
 • na základě technického měření identifikace dominantních zdrojů hluku uvnitř i vně výrobních hal
 • návrh opatření u zdrojů i v prostoru haly a ověření akustického efektu počítačovou simulací
 • posouzení hlukových poměrů uvnitř výrobních hal - na základě přímého měření i počítačové simulace v programech IZOFONIK a VIZOFONIK
 • posouzení hlukových poměrů na pracovištích ve venkovním prostoru - na základě přímého měření i počítačové simulace pomocí programu HLUKPLUS
Požadavky na podklady pro studii
 • výkresová dokumentace výrobního prostoru (půdorysy, řezy)
 • rozmístění strojního vybavení a dalších významných zdrojů hluku (VZT, Sahary, kompresory apod.)
 • technické parametry jednotlivých zdrojů hluku - především hlučnost buď veličinou hladina akustického výkonu nebo veličinou hladina akustického tlaku měřená v definované/uvedené vzdálenosti, využití zdrojů hluku (celková doba chodu zařízení - doba v záběru, volnoběhu, doba odstávky zařízení - čištění, údržba, úklid)
 • délka pracovní doby, směnnost, časové snímky využití pracovní směny jednotlivých pracovníků,
 • dokument vyžadující provedení měření/posouzení hlukových poměrů (obvykle stanovisko hygienické služby nebo stavebního úřadu)
Požadavky na podklady pro měření hlučnosti na pracovišti ke kategorizaci pracovníků
 • Podklady jsou obdobné, jako u studie vyjma hlukových parametrů jednotlivých zdrojů hluku - ty budou zjištěny přímým měřením
Vybrané referenční akce
Thyssen Ferex Aluminium Hrádek nad Nisou, Coca-Cola, Accu Metal Teplice, Třídírna odpadů Kladno, Glaverbel Kryry, Hudchinson Rokycany, Polabská zelenina Přerov/L., Viscofan České Budějovice, Lonza Biotec, Plzeňský Prazdroj, F.X. Meiller Slaný, Výtahy Schindler, Dätwyler Rubber CZ – Nový Bydžov
Grafické výstupy
Simulace z programu Izofonik/Vizofonik (vlevo bez akustických úprav, vpravo s úpravami):
    

3D simulace v programu Izofonik/Vizofonik a návrh částečné kapotáže v 3D programu Inventor
  
Fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      mobil +420 603 525 620, +420 604 207 713
      tel. +420 235 315 094
Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS   Valid CSS