| měření hluku | odhlučnění | hluk z dopravy | stavební akustika | akustické studie | hluk v průmyslu | hluk ze stavební činnosti | neprůzvučnost |
akusticke centrum - logo
Akustické Centrum - Autorizovaná laboratoř dle zákona č.258/2000 Sb.
Bělohorská 131/210
169 00 Praha 6
tel.
mobil

e-mail
+420 235 315 094
+420 603 525 620
+420 604 207 713
ac@akustickecentrum.cz

Prostorová akustika

 • autorizovaná měření doby dozvuku a měření ostatních objektivních parametrů akustické kvality uzavřených prostorů dle ČSN EN ISO 3382-1, ČSN EN ISO 3382-2, ČSN EN 60268-16
 • měření a hodnocení srozumitelnosti řeči elektroakustických nouzových evakuačních systémů ČSN EN 60268-16 a ČSN EN 60849, měření a hodnocení srozumitelnosti řeči v přednáškových a divadelních sálech dle ČSN EN 60268-16
 • návrh koncepce řešení a detailní návrh akustických úprav nahrávacích studií, televizních a rozhlasových studií, poslechových místností, učeben, přednáškových, divadelních a hudebních sálů, velkoplošných kanceláří, sportovních a výrobních hal, bazénů, církevních prostorů apod.
 • designový návrh interiérů s prostorově akustickými úpravami ve spolupráci s architektem (naším i ve službách zákazníka)
 • tvorba počítačových modelů akustického řešení a počítačové simulace zvukového pole v uzavřených prostorech vč. provádění auralizace
 • zpracování autorizované projektové dokumentace všech stupňů v oboru prostorové akustiky
 • komplexní dodávky a montáže navržených akustických úprav s garancí výsledných akustických parametrů
 • dodávky zvukoabsorpčních a rozptylných akustických materálů a prvků (kmitající panely, nf rezonátory, difuzory, pohltivé obklady a podhledy, akustické zástěny apod.)
 • vývoj, návrh a výroba atypických akustických prvků dle dispozice řešeného prostoru a požadavků zákazníka, systémy skryté akustiky, bezesparé podhledy a stěnové obklady apod.
 • dodávky a montáže speciálních zvukoizolačních oken (studiová okna, okna technologických kabin)
 • jednočíselná klasifikace akustické kvality sálů hudebního určení a predikce subjektivní akustické kvality sálů, subjektivní testování akustické kvality sálů hudebního určení
Vybrané referenční akce
 • Přednáškový sál vzdělávacího centra Na Karmeli, VŠ Škoda Ml. Boleslav - řešení prostorové akustiky
 • Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU Suchdol, Praha 6 - návrh akustické úpravy přednáškových sálů
 • Hotel ECM, letiště Ruzyně - konferenční centrum - koncepce řešení prostorové akustiky
 • O2 aréna, Praha 9 - měření doby dozvuku po realizaci prostorově akustických úprav
 • Soukromá vila v Čakovicích - návrh poslechového prostoru pro domácí kino
 • Kulturní sál v Liběchově – testovací měření
 • Zimní stadion Bronzová, Praha 13 - měření doby dozvuku a návrh akustických úprav
 • Studio DAME, Praha 9 - návrh prostorově akustických úprav nahrávacího studia
 • TPCA Kolín - měření srozumitelnosti nouzového evakuačního systému v budovách
 • Internátní škola Open Gate v Babicích - měření doby dozvuku učeben a dalších prostor
 • Základní škola Jungmannovy sady v Mělníce - měření doby dozvuku učeben
 • TV oddělení Studia FAMU, Praha 2 - řešení prostorové akustiky přepisového pracoviště a obrazové režie vč. návrhu architektonického ztvárnění interiérů, tvorba projektové dokumentace a následná realizace prostorově akustických úprav, speciálních zvukoizolačních oken a systému osvětlení
 • Kinosál firmy UPP, Praha 10 - řešení stavební a prostorové akustiky kinosálu firmy UPP – tvorba projektové dokumentace a následná realizace prostorově akustických úprav
 • Sport EDEN Beroun – měření doby dozvuku sportovních hal, návrh a následná realizace prostorově akustických úprav badmintonové haly
 • Aula Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – návrh prostorově akustických úprav auly
 • Soundsquare, Praha 1 – návrh stavebně a prostorově akustických úprav nových studiových prostorů
 • Elektrárna Dalkia Ostrava – Třebovice – návrh a následná realizace prostorově akustických úprav velínu pro zlepšení srozumitelnosti mluveného slova
 • Víceleté gymnázium Bankovní akademie – BAG8 Kodaňská, Praha 10 - návrh a následná realizace prostorově akustických úprav 15 učeben
 • Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha 6 – realizace prostorově akustických úprav divadelního sálu, režijního bloku a nahrávacího studia
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze – návrh a následná realizace prostorově akustických úprav prostoru „Pravé rýsovny“ sloužícího pro zasedání akademického senátu i výuku
Naši významní zákazníci
Akademie múzických umění v Praze, Universal Production Partners, a.s., Soundsquare, a.s., Dalkia Česká republika, a.s., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prostorově akustické úpravy Obrazové režie Studia FAMU
    
Prostorově akustické úpravy kinosálu firmy UPP
    
Architektonický návrh obrazové režie TV oddělení Studia FAMU
    
Počítačový 3D model prostoru víceúčelového sálu
    
Fotografie

 

 

 

 

 

 

 

      mobil +420 603 525 620, +420 604 207 713
      tel. +420 235 315 094
Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS   Valid CSS