| měření hluku | odhlučnění | hluk z dopravy | stavební akustika | akustické studie | hluk v průmyslu | hluk ze stavební činnosti | neprůzvučnost |
akusticke centrum - logo
Akustické Centrum - Autorizovaná laboratoř dle zákona č.258/2000 Sb.
Bělohorská 131/210
169 00 Praha 6
tel.
mobil

e-mail
+420 235 315 094
+420 603 525 620
+420 604 207 713
ac@akustickecentrum.cz

Hluk ze stavební činnosti

  • studie hluku ze stavební činnosti - pomocí programu HLUKPLUS
  • návrh reálných protihlukových opatření
  • měření vstupních akustických parametrů - měření stavebních mechanismů, měření hlukového pozadí před započetím stavby
  • krátkodobé i dlouhodobé monitorování hlučnosti staveb - HIT
  • ověřování hlučnosti hlukově dominantních mechanizmů, zdrojů hluku
Požadavky na podklady pro studii
  • situace širších vztahů v měř. 1 : 1000, nebo 1 : 2000 s vyznačením tras staveništní dopravy
  • harmonogram stavby - časoprostorový graf s uvedením doby trvání hlavních fází výstavby (např. demolice, zemní práce, zajištění stavební jámy, hrubá stavba-spodní část, hrubá stavba-horní část, dokončovací práce atd.)
  • pro jednotlivé fáze výstavby přehled nasazení stavebních mechanizmů (počty, situování, hlukové parametry, míra využití během pracovní doby)
  • doba trvání pracovní doby, případně další údaje
  • dokument vyžadující provedení měření/posouzení hlukových poměrů (obvykle stanovisko hygienické služby nebo stavebního úřadu)
Vybrané referenční akce
Justiční areál Míčánky, objekt Charles Square Centre Karlovo náměstí, ČZU Suchdol, Bytový dům Kavčí hory, Hotel ECM - letiště Praha Ruzyně, Centrum Vejvoda Zbraslav, Bytový dům Pod Lysinami, nemocniční areál IKEM, Pošta ul. Moravská Praha 2, Polyfunkční dům Vítkov, Přístavba šaten BC Sparta Praha, Palladium nám. Republiky, Obytný soubor Písečná – Praha 8, Multifunkční operační středisko Malovanka, I/2 Kutná Hora – most 2-013, okružní křižovatka Kutná Hora
Naši významní zákazníci
Skanska, Průmstav, Metrostav, TOPGEO Brno, Renix, Zlínstav Zlín, VPÚ DECO PRAHA, HELIKA, SATRA, PSJ Holding, Swietelsky stavební, STRABAG, A.D.N.S., atd.
Grafické výstupy
Simulace z programu Hluk plus:
Fotografie

 

 

 

 

 

      mobil +420 603 525 620, +420 604 207 713
      tel. +420 235 315 094
Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS   Valid CSS