| měření hluku | odhlučnění | hluk z dopravy | stavební akustika | akustické studie | hluk v průmyslu | hluk ze stavební činnosti | neprůzvučnost |
akusticke centrum - logo
Akustické Centrum - Autorizovaná laboratoř dle zákona č.258/2000 Sb.
Bělohorská 131/210
169 00 Praha 6
tel.
mobil

e-mail
+420 235 315 094
+420 603 525 620
+420 604 207 713
ac@akustickecentrum.cz

O nás

Akustické centrum bylo založeno v roce 2002. Společnost úspěšně navázala na dlouholetou činnost svých pracovníků v širokém spektru akustických oborů. Osu týmu tvoří zkušení pracovníci Ing. David Kail (2 roky Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 8 let ve vedení a.s. VUZORT, 11 let spolupráce s a.s. SONING Praha, samostatná akustická praxe od roku 1991, vedoucí autorizované labratoře, úřední měřič) Ing. Josef Votlučka (vynikající diplomant u doc. R. Nového, CSc. na FSI Praha - diplomová práce: Návrh a realizace aerodynamického tunelu pro měření aerodynamického hluku VZT komponent, od roku 2001 samostatná praxe v oblasti akustických služeb), Ing. Robert Fleischman (7 let zaměstnanec a.s. SONING Praha, 3 roky člen Výzkumného centra hudební akustiky MARC vedeného Zvukovým studiem Hudební fakulty AMU, od r. 2004 autorizovaný inženýr (ČKAIT) v oboru IT00 - technologická zařízení staveb č. 0008510), spoluautor publikace Akustika hudebních prostorů v ČR (AMU Press 2009), od roku 2000 samostatná praxe v oblasti akustických služeb.

Úzce spolupracujeme s významnými doyeny české akustiky zejména s Ing. Jaroslavem Pitterem (v oblasti měření ventilátorů, tlumičů hluku a při řešení speciálních a výzkumných měření) a s Ing. Jaroslavem Zavadilem (v oblasti průmyslového hluku a návrhů protihlukových opatření - krytů, kapotáží, zástěn apod.).

Mezi naše významné spolupracovníky z minula patří a děkujeme jim za spolupráci:
Ing. Otakar Hackl - dlouholetý kolega a spoluzakladatel Akustického centra,
Ing. Jaroslav Pitter (†2019) - doyen české akustiky v oblasti měření ventilátorů, tlumičů hluku a expert při řešení speciálních a výzkumných měření),
Ing. Jaroslav Zavadil (†2018) - expert na oblasti průmyslového hluku a návrhů protihlukových opatření - krytů, kapotáží, zástěn apod.,
Ing. Ing. Miroslav Mikeš (†2014) - dlouholetý kolega a kamarád, expert na prostorovou akustiku.
Reference
Pracovníci Akustického centra se podíleli na zpracování zakázek pro následující firmy:

Skanska, Stavby silnic a železnic, ŘSD ČR, Zlínstav Zlín, Metrostav, Průmstav, Swietelsky, HQ+, Jana Investments, VPÚ DECO, A.D.N.S., LI-VI Praha, TSK hl. m. Prahy, F.S.P., Renix, Nikodem a partner, DIPO, Sazka Arena, Techniserv, Povodí Vltavy, Satra, Hutchinson, Schwarzmuller Žebrák, Bohemiaplan Plzeň, PSJ Jihlava, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Sipral, Polabská stavební, Hotel Anděls´Praha, Úřad městské části Praha 1, Úřad městské části Praha 4, ČSA, ATREA, AGA-letiště, ŠKODA Dopravní technika, Česká televize, Český rozhlas, Glaverbel Kryry, F.X: Meiller, Thyssen - výtahy, Výtahy Schindler, Thyssen Ferrex, Gamex České Budějovice, Lonza Kouřim, Palác Adria, Kongresové centrum Praha, Cementárna Radotín, Policie ČR, OMV Praha, Plzeňský Prazdroj, YMCA, Strom Export, Znamení čtyř – architekti, Atelier 6, Europrojekt, Sekyra Group, Krajský soud Plzeň, Geosan, Syner, Dvořák, Eurovia, Dätwyler Rubber CZ
Měřící technika
Používáme špičkovou měřící techniku od firmy Brüel & Kjaer - analyzéry řady 2270, 2250, 2260 Investigator a Observer, od firmy NTI XL2. Měřící software analyzérů umožňuje využít dvoukanálovou techniku (např. pro měření neprůzvučnosti oken a pro měření akustické intenzity). Mikrofony měřidel můžeme opatřit venkovní sadou umožňující provádět dlouhodobá měření (monitoring) i při nestabilních meteorologických podmínkách. Dále používáme všesměrový zdroj pro měření vzduchové neprůzvučnosti o výkonu 800W, pro náročnější měření (např. kvalita fasád, testování nových prostor s hudební produkcí apod.) speciální měřící aparaturu od firmy KVAUDIO o výkonu 5KW, zdroj normalizovaného kročejového hluku B & K 3207 a B & K 3204 a další pomocnou techniku.
Při rozsáhlých měřeních jsme schopni souběžně obsadit celkově až 14 měřících míst.
Certifikace, autorizace
Akustické centrum je autorizovaná laboratoř dle zákona č.258/2000 Sb.
Osvědčení o autorizaci bylo vydáno v následujícím rozsahu:
  • G1. Měření slyšitelného hluku ve venkovním chráněném prostoru
  • G2. Měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru staveb
  • G4. Měření doby dozvuku
  • G5. Měření hluku z leteckého provozu
  • G7. Měření hluku v pracovním prostředí B
Autorizační listina č. A0050100615 byla vydána dne 28.05.2015.
V souladu se systémem autorizace dle zákona č.258/2000 Sb. bylo dne 31.05.2010 získáno prodloužení Osvědčení o autorizaci č. A0030100810. Audit na systém kvality i odborný audit proběhl na výtečnou.

Ing. David Kail - AKUSTICKÉ CENTRUM je autorizován Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (Č.j. 824/02/20) k výkonu úředního měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí, hladiny akustického výkonu, vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a doby dozvuku.

Ing. David Kail je držitelem certifikátu způsobilosti (evid. č. 431/2001) vydaným Českou metrologickou společností pro výkon funkce v kvalifikační úrovni - metrolog I. kvalifikačního stupně.

Ing. Robert Fleischman - autorizovaný inženýr (ČKAIT) v oboru IT00 - technologická zařízení staveb č. 0008510.

Ing. Tomáš Mayerhofer - autorizovaný inženýr (ČKAIT) v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika:
My a naši spolupracovníci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC team

 

 

 

 

 

 

      mobil +420 603 525 620, +420 604 207 713
      tel. +420 235 315 094
Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS   Valid CSS