| měření hluku | odhlučnění | hluk z dopravy | stavební akustika | akustické studie | hluk v průmyslu | hluk ze stavební činnosti | neprůzvučnost |
akusticke centrum - logo
Akustické Centrum - Autorizovaná laboratoř dle zákona č.258/2000 Sb.
Bělohorská 131/210
169 00 Praha 6
tel.
mobil

e-mail
+420 235 315 094
+420 603 525 620
+420 604 207 713
ac@akustickecentrum.cz

Realizace akustických úprav

  • úpravy prostorové akustiky studiových místností, sálů, poslucháren, zasedacích místností, sportovních hal
  • zvukově pohltivé podhledy (rastrové i bezesparé)
  • závěsné stropní akustické prvky (baffle, válce)
  • zvukově pohltivé stěnové obklady (dřevěné, kovové, na bázi minerální vlny, z tvrdých porézních materiálů)
  • rozptylné prvky (difuzory, profilované struktury z odrazivých materiálů)
  • akustické zástěny do kanceláří sinusového tvaru i rovné (kombinace tahokov a dřevo)
  • zvukoizolační předstěny, podhledy, příčky ze sádrokartonu
  • protihlukové úpravy v průmyslu
  • kovové kapotáže, kryty, zástěny, kabiny pro obsluhu, tlumiče hluku

Provádíme realizace akustických a protihlukových úprav podle vlastního návrhu i podle předložených projektů. V průběhu realizace je efekt akustických opatření průběžně kontrolován měřením příslušných akustických veličin (doba dozvuku, vložný útlum, hladina akustického tlaku atd.).
Výběr z realizovaných zakázek
Badmintonová hala Sport EDEN, Beroun
Komplexní návrh úprav prostorové akustiky badmintonové haly, dodávka a instalace stropních závěsných akustických prvků.
    

TV oddělení Studia FAMU
Realizace úprav prostorové akustiky dle vlastního návrhu a celková rekonstrukce interiéru 2 pracovišť TV studiového komplexu Studia FAMU v Klimentské ulici v Praze – obrazové režie a pracoviště přepisu. Na stěnách byly použity akustické obklady z tvrdého porézního materiálu (dva typy totožného vzhledu, ale odlišných akustických vlastností), stropy jsou opatřeny rastrovým akustickým podhledem. Současně byla realizována velkoformátová zvukově izolační studiová okna, speciální osvětlení a četné atypické prvky interiéru.
    

Kinosál společnosti UPP
Úpravy prostorové akustiky kinosálu postprodukční společnosti Universal Production Partners, a.s., určeného pro předváděcí projekce. Akustické úpravy byly realizovány podle našeho vlastního návrhu, zpracovaného ve spolupráci s řešitelem interiéru Šimonem Cabanem. Na strop sálu byl použit bezesparý akustický podhled se speciálním nástřikem, na stěnách se nacházejí čalouněné akustické obklady, navržené speciálně pro tento prostor.
         

Elektrárna Třebovice – velín
Návrh a realizace akustických úprav velínu, vedoucích ke zvýšení srozumitelnosti mluveného slova a potlačení hluku při běžné pracovní činnosti v tomto prostoru. Byly použity dva typy vysoce účinných stěnových akustických obkladů. V dolní části stěn se nachází mechanicky odolný obklad z tvrdého porézního materiálu s doplňkovým absorbentem, v horní části obklad z desek na bázi minerálních vláken, na některých místech rovněž opatřený doplňkovým absorbentem.
         

Divadlo Spejbla a Hurvínka
Dodávka a montáž akustických úprav hlavního sálu (akustický obklad zadní stěny), technologických kabin (kabina osvětlovače, kabina zvukaře, kombinovaná kabina pro mluvené slovo a projekci) a nahrávacího studia. Dále byla součástí dodávky akustická okna speciální konstrukce.

Víceleté gymnázium Kodaňská
Realizace stěnových akustických obkladů 15 tříd gymnázia v Kodaňské ulici v Praze. Byl použit obklad z desek na bázi minerálních vláken, opatřený doplňkovým absorbentem.
    

Přírodovědecká fakulta UK – Pravá rýsovna
Návrh a realizace úprav prostorové akustiky posluchárny Pravá rýsovna v objektu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Akustické úpravy sestávají z podhledu a stěnových akustických obkladů. Podhled je rastrový a jsou v něm použity dva typy desek, lišící se akustickými vlastnostmi. Na stěnách se nacházejí dřevěné nízkofrekvenční rezonátory a dřevěný frézovaný obklad, pohlcující zvuk především v oblasti středních kmitočtů (v řečovém pásmu). Rezonátory i frézovaný obklad jsou povrchově upraveny dubovou dýhou a kombinací tří vrstev laku, které jim propůjčují vzhled dřeva s aplikovanou bílou lazurou.
         
Fotografie

 

 

 

 

 

      mobil +420 603 525 620, +420 604 207 713
      tel. +420 235 315 094
Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS   Valid CSS