| měření hluku | odhlučnění | hluk z dopravy | stavební akustika | akustické studie | hluk v průmyslu | hluk ze stavební činnosti | neprůzvučnost |
akusticke centrum - logo
Akustické Centrum - Autorizovaná laboratoř dle zákona č.258/2000 Sb.
Bělohorská 131/210
169 00 Praha 6
tel.
mobil

e-mail
+420 235 315 094
+420 603 525 620
+420 604 207 713
ac@akustickecentrum.cz

Stacionární zdroje, hlučné provozovny

  • hygienické měření v mimopracovním prostředí - měření stacionárních zdrojů hluku (ventilátory, chladící jednotky, kompresory, výtahy, garážová vrata, náhradní zdroje, kotle, výměníkové stanice apod.)
  • posouzení hlukových poměrů v okolí hlučných provozoven ve vnitřním i venkovním protoru (diskotéky, rockové kluby, letní kina, zimní stadióny, fitness centra, apod.) - měření kvality dělících konstrukcí, stacionárních zdrojů a hudební produkce
  • posouzení hlukových poměrů v okolí průmyslových zdrojů (výrobní závody, posklizňové linky, tepelné elektrárny, větrné elektrárny, čističky odpadních vod - ČOV, kotelny, teplárny, výměníkové stanice apod.) - u nejbližší chráněné (obytné) zástavby - na základě přímého měření i počítačové simulace pomocí programu HLUKPLUS
  • testovací měření nových objektů/prostor pro hlučné provozovny (diskotéky, kluby, kulturní sály apod.) Měření je prováděno při simulovaném provozu nejlépe před investováním do provozovny. Výsledkem je zjištění, zda je možno splnit hygienické limity, event. rozsah nezbytných akustických úprav - HIT
  • měření hlukového pozadí před započetím stavby provozovny, příp. před instalací nového zařízení-zdroje
Požadavky na podklady
  • situace s vyznačením polohy zdrojů hluku a nejbližších chráněných prostorů (objekty pro bydlení, hotely, ubytovny, nemocnice, školy, kancelářské objekty)
  • technické parametry zdrojů hluku, doba chodu zařízení s rozlišením denní (06.00-22.00 hod.) a noční doby (22.00-06.00 hod.)
  • dokument vyžadující provedení měření/posouzení hlukových poměrů (obvykle stanovisko hygienické služby nebo stavebního úřadu)
Vybrané referenční akce
Terminál Sever 2 - letiště Praha Ruzyně, Centrum Vejvoda Zbraslav, Thyssen Ferex Aluminium Hrádek nad Nisou, Polyfunkční dům Vítkov, Obytný soubor Hagibor, Multikino park Hostivař, Třídírna odpadů Kladno, Fitnes BBC Želivského, Areál VIZA - Borská pole, Pivovar Velké Popovice, Střelnice Kriminalistického ústavu, Nemocnice Na Homolce, Kalabria Kladno, Restaurace Amadeus Jičín, Anenské slatinné lázně Bělohrad, Prefa Lysá/L., Zimní stadion Vrchlabí, Zimní stadion Kutná Hora, Wienerberger Řepov, Dätwyler Rubber CZ – Nový Bydžov, posklizňová linka Městec Králové, posklizňová linka Semčice, Kaufland, atd.
Naši významní zákazníci
Nikodém & Partner, Techniserv, F.S.P., Bohemiaplan Plzeň, Plzeňský Prazdroj, Shot-Ing, Julius Meinl, Tiskárna Naše vojsko, Ateliér ATD, Česká spořitelna, Domoferm, HŠH architekti, Dätwyler Rubber CZ
Fotografie

 

 

 

 

 

 

      mobil +420 603 525 620, +420 604 207 713
      tel. +420 235 315 094
Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS   Valid CSS